glampingeurope glamping luxe kamperen in europa

Glampingeurope.com

Luxe kamperen in Europa

Artikelen

Disclaimer

De website van Glampingeurope.com is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat de informatie die op Glampingeurope.com gepubliceerd wordt onvolledig c.q. onjuist is.
Glampingeurope.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die verband houdt met het gebruik van Glampingeurope.com, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website van Glampingeurope.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die door middel van deze website is verkregen.
Glampingeurope.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) in Glampingeurope.com, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie.


Indien de bezoeker van www.glampineurope.com via Suncamp holidays of via de website van een partner een overeenkomst afsluit waarop de ANVR Reisvoorwaarden of SGR garantieregeling van toepassing zijn, gelden uitsluitend deze voorwaarden.